KEVICZKY KÁLMÁN (1909-1998), AZ INTERGALAKTIKUS ŰRHAJÓKUTATÁS ATYJA

 

1998. július 27-én hunyt el New Yorkban Keviczky Kálmán (Colman S. von Keviczky), az intergalaktikus űrhajókutatás atyja.
 
 

Keviczky Kálmán István Ruttkán, egy történelmi család sarjaként látta meg a napvilágot 1909. augusztus 21-én. Iskolái tanulmányait a kalocsai Érseki Főgimnáziumban kezdte meg, majd 1927-ben a pesterzsébeti Kossuth Lajos Reálgimnáziumban folytatta.

A rendkívüli kézügyességgel megáldott és kitűnő tanuló Keviczkyt tanárai a képzőművészeti pályát javasolták, ám ő a katonai pályát választotta.

 A Magyar Királyi Ludovika Akadémiára került, ahol megismerkedett a mozigépészettel, és egyik szószólója lett az audiovizuális szemléltető oktatás bevezetésének. Hadnagy csapattisztként a Katonai Szemlében megjelent cikkével hívta fel a figyelmet az audiovizuális szemléltető oktatás modern pedagógiai gyakorlatának előnyeire.

 

 

1938-ban megnősült, feleségül vette Takách Éva tanárnőt, házasságukból egy gyermekük született, Keviczky Attila.

Tanulmányait előbb Bécsben, majd Berlinben folytatta tovább, később a Magyar Királyi Honvédség 6. filmosztályának produkciós vezetője lett és oktatófilmek rendezésével foglalkozott. Az ő nevéhez fűződik az első magyar katonai oktatófilm elkészítése 1941-ben.

 1942-ben segédrendezőként közreműködött a Pacséry Ágoston által rendezett Bajtársak című mozifilm elkészítésében.

 
 

A II. világháború után a kommunista üldöztetések miatt nem tért vissza Magyarországra. Egy ideig a megszálló erők heidelbergi főparancsnokságán dolgozott, majd Münchenbe költözött, innen vándorolt ki 1952-ben New Yorkba.

A nyüzsgő amerikai városban Highlight Photo Co. néven fényképüzletet nyitott, és aktív szerepet vállalt a Magyar Képes Magazin megalapításában.

Fő szervezője volt annak az akciónak, melynek keretében magyar emigránsok egy csoportja 1956. november 11-én a magyar zászlót és "Stop Genocide, Save Hungary!" (Állítsátok meg a népirtást, mentsétek meg Magyaroszágot!) feliratot helyezett el a Szabadság szobron, így hívva fel a figyelmet az '56-os forradalomra.
 
 

Eközben történt egy olyan dolog, amely alapjaiban változtatta meg az egykori katonatiszt életét.

 Keviczky családjával akkor lépett Amerika földjére, amikor az UFO-lázban égett. Az újságokban megjelenő cikkek és nyilatkozatok felkeltették az érdeklődését, rájött arra, hogy az amerikai katonai vezetés a média segítségével manipulálja a közvéleményt azért, hogy az intergalaktikus űrhajók jelenlétét eltussolja.

 

 

Ettől kezdve minden szabadidejét a jelenség tanulmányozására fordította. Újságok százait nézte át, tanulmányozta a szakirodalmat és kapcsolatot keresett a legismertebb amerikai kutatókkal és szervezetekkel.

 1964-ben az ENSZ sajtóosztályán kapott állást. Kihasználta a beosztásából eredő előnyöket, ebédszünetekben UFO-akták után kutatatott az ENSZ archívumában, de nem talált semmit. Világossá vált számára, hogy a nagyhatalmak el akarják tussolni az intergalaktikus erők földi jelenlétét.

 

 

1966-ban memorandumot intézet U'Thanthoz, melynek következtében az ENSZ elnöke megbízta az UN-UFO Project kidolgozásával. A CIA azonban ezt nem hagyhatta, feketelistára tette, elzárva előle a tudományos karrier lehetőségét.

 

 

A kudarc azonban nem szegte kedvét, hiszen tudta: jó úton jár. 1966-ban ICUFON (Intercontinental UFO Galactic Spacecraft Research and Analytic Network), néven intergalaktikus űrhajókutató hálózatot hozott létre, amelynek a világ 80 országában volt képviselete.

 

 
A szervezet soha nem örvendett nagy népszerűségnek az Egyesült Államokban, hiszen tagjai soha nem voltak semmiféle titkosszolgálatnak, alkalmi UFO-sztároknak, és misztikus kutatásoknak köntörfalazó "hasznos idiótái" (A CIA egykor így nevezte az UFO-kutatókat), hanem komoly kutatómunkát végeztek.

Keviczky Kálmán nevéhez fűződik a Mainzi UFO Rezolució, amelyet 137 ország államfőjének juttattak el. Ebben Keviczky hivatalos dokumentumokkal leplezte le a nagyhatalmak félrevezető politikáját, amellyel igyekeztek eltitkolni az UFO-erők globális tevékenységét. Követelte egy nemzetközi UFO ellenőrző központ azonnali felállítását is.

 
 

Magyarországra először 1970-ben térhetett vissza. 1975-ben a Technika Házában tartott előadásán magas rangú állami tisztviselők, katonatisztek és titkos ügynökök is jelen voltak. Mondandója nem aratott osztatlan sikert, a főszervezőt, Trethon Juditot (1951-2008) börtönbe akarták zárni, amiért az "amerikai kémnek" titulált Keviczkynek előadást szervezett.

 
 

1977-ben személyesen tárgyalt Sir Eric M. Gairy-vel, Grenada miniszterelnökével az UFO-probléma megoldásának lehetőségeiről, majd 1980-ban a Lordok Házában tartott előadást az intergalaktikus erők földi tevékenységéről. 1983-ban Rudolph Kirchschlanger osztrák kancellárral folytatott tárgyalásokat, majd a Fehér Ház, és a Kongresszus ajtaját döngetve követelte az UFO probléma mielőbbi megoldását.

 Ez időben született, és a világ kormányaihoz eljuttatott memorandumai ma is a világ legfontosabb dokumentumai közé tartoznak.

 

 

A magyar származású, világhírű szaktekintély a világ számos országában tartott előadásokat. Ezek közül kiemelkedik a Hakui Űrkongresszus (1990), amelynek díszelnöke volt és olyan személyekkel lépett egy pódiumra, mint Marina Popovics és Jerry Carr asztronauták.

Kétévente imádott hazájába, Magyarországra is hazalátogatott. A sajtó mindig kiemelt figyelmet szentelt neki, TV riportok, rádió interjúk és cikkek egész sora foglalkozott munkásságával a '90-es évek elején.

 

 

1992-ben a II. Magyar UFO Kongresszuson televíziós vitára hívta Szentágothay János professzort, de a meghívását az MTA elnöke elutasította. Ugyanebben az évben Budapesten, az Űrkutatási és Űrkommunikációs Világkongresszus főszónokaként felszólította az űrkutató nagyhatalmakat, hogy valljanak színt az UFO-kérdésben.

Az egyre többet betegeskedő Keviczky Kálmán az 1994-es amerikai elnökválasztást kihasználva eljuttatta memorandumait a jelölteknek is, akik közül egyedül Bill Clinton jelzett vissza. A későbbi elnök levélben ismerte el a magyar integalaktikus űrhajókutató munkásságát, és ígéretet tett arra, hogy hamarosan hogy lépések fognak történni az UFO-ügyben. Ez reménnyel töltötte el, és újabb memorandumokkal próbálta cselekvésre késztetni a nagyhatalmakat, de a rák 1998. július 27-én végleg legyőzte.

 

 

Keviczky Kálmán több évtizedes erőfeszítései nem voltak hiábavalóak. Halála után kilenc évvel előbb a francia, majd a brit és az amerikai légierő is nyilvánosságra hozta az UFO-jelenséggel kapcsolatos aktáit. Az idei amerikai elnök választásokon pedig több jelölt is ígéretet tett arra, hogy megválasztása esetén hivatalosan is állást foglal az UFO-kérdésben.

Mindez elsősorban Keviczky Kálmán kitartó munkájának gyümölcse, egy olyan emberé, aki a világbéke elkötelezett harcosaként, nemzeteink biztonságát szem előtt tartva sokat tett az intergakatikus űrhajókutatás nemzetközi összefogással történő tudományos megoldásáért.

 A neves magyar kutató emlékoldala a

 

https://sites.google.com/site/keviczkykalman/

 

címen érhető el.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

A honlapot készítette: Viszkok András (2008) - Ajánlott felbontás: 1024x768 - Böngészők: Internet Explorer, Flock, Mozilla Firefox