MAGYAR UFO-KUTATÓK VILÁGSZERVEZETE
 
 
A szervezet tagja: Viszkok András (tanár, újságíró, UFO-szakértő - Budapest)
 

A Magyar UFO Kutatók Világszervezetének legfőbb célja e közösség kölcsönös információáramlásának elősegítése, a véleménycsere, a kutatási tapasztalatok egymással történő közvetett és közvetlen megosztásának, megvitatásának folyamatos biztosítása, fenntartása. A nemzetközi fórumlehetőség alapjainak megteremtése, valamint a magyarságtudat, a nemzeti hovatartozás egységének erősítése a külföldön élő azonos gondolkodású magyarok között, valamint e magyar nemzetiségű szakemberek tapasztalatainak, kutatási és/vagy tudományos eredményeinek, más nemzetközi és magyarországi fórumokon történő színvonalas megjelenítésének biztosítása, elősegítése.

 

A Magyar UFO Kutatók Világszervezete kiemelt céljának tekinti, hogy megteremtse tagjai kölcsönös és személyes eszmecseréjének lehetőségét, valamint mindazon - a tagság részéről felmerülő - igények kielégítését, amely elősegíti a szervezet céljainak megvalósítását.

Ennek érdekében valamennyi tag felhatalmazza, más kontinensen, más országban tevékenykedő tagtársait, hogy a szervezetet és azon keresztül valamennyi tag munkáját a helyi és nemzetközi téren egyaránt a megfelelő színvonalon képviselje. A Magyar UFO Kutatók Világszervezete jogisággal nem rendelkező szervezet, amely a magyarországi székhelyű RYUFOR Alapítvány kezdeményezésére tagjainak segítő, támogató közreműködésével jött létre. Mint ilyen, a Magyar UFO Kutatók Világszervezete Magyarországon (szakmai, jogi, és pénzügyi szempontból) a RYUFOR Alapítvány égisze alá tartozik.  A Magyar UFO Kutatók Világszervezetének pénzügyi támogatása Magyarországon a RYUFOR Alapítványon keresztül valósítható meg. Erre a Magyar UFO Kutatók Világszervezetének tagjai csatlakozásuk alkalmával felhatalmazást adnak. Külföldön, a külföldi tagok egyéni források, szervezeti támogatások révén teremthetik meg saját pénzügyi keretüket.
A Magyar UFO Kutatók Világszervezetének részére - a világ bármely részéről - konkrét céllal érkezett pénzügyi támogatásokat a RYUFOR Alapítvány köteles elkülöníteni, és azt kizárólag a konkrét cél megvalósítására fordítani... tovább ->

             

A honlapot készítette: Viszkok András (2008) - Ajánlott felbontás: 1024x768 - Böngészők: Internet Explorer, Flock, Mozilla Firefox