IM MEMORIAM HARGITAI KÁROLY
(1931-2010)
 
 
 
PUSZTAY SÁNDOR (UFÓMAGAZIN) BÚCSÚZTATÓJA 
 
2010. november 13.

Több mint negyedszázada ismertem Hargitai Károlyt, a szellemes,jó humorú, anekdotázó, felkészült szakembert, akiszívesen beszélgetett, vitázott hivatalos szakmai körökkel és ámuldozó egyszerű emberekkel egyaránt. Eredetileg szakfordítóvolt, ám a múlt század nyolcvanas éveiben a sci-fi irodalmonkeresztül a megmagyarázatlan jelenségek, az ufók világába vezette érdeklődő, jó sorsa.
Sokan tudtuk, sejtettük, hogy titkolt súlyos betegségeelőbb-utóbb végzetessé válhat, ám mégis összeszorult torokkalálltunk ? a családtagokkal együtt néhányan ? 2010. szeptember30-án az Óbudai temető ravatalozójában, ahonnana tíz nappal korábban elhunyt írót kísértük utolsó útjára.

 


Egész munkásságát áthatotta az a nyíltan vállalt vélemény,miszerint léteznek olyan dolgok, mint az asztráltestek, a telepátia,a tisztánlátás, a teleportáció, a hipertéri technológiák, a térhajlítások és más, hihetetlennek, megmagyarázatlannaktűnő jelenségek. A konzervatív természettudományon alapuló szemlélete ellenére gyakran foglalkozott a kozmikus utazás lehetőségeinek és a párhuzamos civilizációk létezésének a kérdéseivel, a kozmikus vallással, a Földre telepítés és az onnan való kitelepítés, valamint az emberi faj túlélési lehetőségeivel. Meggyőződése volt, hogy a földi élet nagy titkai az idegenekkel való kapcsolatfelvételben és kapcsolattartásban keresendők. Ehhez pedig intergalaktikus űrjárművekre, ufókra van szükség.

 

 

Többször megerősítette, hogy sok-sok ezer sorstársához hasonlóan maga is részese volt az ufókkal, ufonautákkal való különböző típusú találkozásoknak.
A konzervatív tudomány jeles képviselői a kozmoszban való kutakodását még talán megbocsátották volna, ám fantasztikus kijelentéseiért igen gyakran elutasításban volt része, s néhányan igyekeztek nevetségessé tenni. Mindez nem szegte kedvét, amit bizonyít, hogy több száz cikket, tanulmányt, könyvet tett közzé, és határokon kívül, illetve belül csaknem ötszáz személyes hangvételű, sodró lendületű, elgondolkodtató előadást tartott. E sorok írója abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az előadások csaknem felén személyesen is részt vehetett, legtöbbjét együtt is tartották. Szívesen fogadtak bennünket Erdélyben, a Felvidéken, Németországban, de Károly az Amerikai Egyesült Államokban, Tucsonban tartott ufó-világkongresszuson is nagy sikert aratott.
Az ufókhoz való közeledése a nyolcvanas évek végére tehető, amikor nyíltan kezdte hirdetni azt a ma már elfogadott tényt, hogy a földi ember nem egyedüli értelmes lény a világmindenségben. A külföldi szakirodalomban való kutakodása hozta meg az újabb és újabb műszaki, társadalmi, kozmológiai teóriáit. Egyedül tizennyolc, társszerzőként négy könyvet jelentetett meg. A kilencvenes évek elején a Déri János vezette igen népszerű Negyedik típusú találkozások című tévéműsor állandó szakértője volt. Az Ufómagazin 1990. évi megindulásától betegsége előrehaladt állapotáig állandó munkatársa volt, ezalatt több mint kétszáz számban publikált.
Alapító és elnökségi tagja volt a hazai ufókutatók legnagyobb szervezetének, az Ufószövetségnek, amely örökös tagjának tekinti. Emlékét a kozmikus élet aranylemeze örökíti meg.

 

 

IM MEMORIAM HARGITAI KÁROLY 

 
2010. szeptember 30.
 
Ma délelőtt örök nyugalomra helyezték az Óbudai köztemetőben Hargitai Károly írót, újságírót. A hazai ufókutatás legnevesebb szaktekintélye, a Magyar Ufókutató Szövetség alapító tagja hosszú betegség után, életének 79. évében hunyt el.

Hargitai Károly évtizedek óta behatóan foglalkozott a földön kívüli idegen létformák látogatásaival és a földi jövő lehetőségeivel. Az ország nyilvánossága a Nulladik Típusú Találkozások című tévéműsorban ismerhette meg a kilencvenes évek elején. Számos cikket publikált és több könyv fűződik a nevéhez. Nézeteit és felfedezéseit konferenciákon népszerűsítette. A sci-fi olvasók külföldi novellák magyarra ültetését is köszönhetik neki.

Az Ufószövetség 2010. november 13-án megrendezésre kerülő budapesti konferenciáján külön megemlékezést tart Hargitai Károlyról.

 

Könyvei:

 

Társbérlők a Naprendszerben? (Akadémiai kiadó, 1988)
A broiler társdadalom (Budapest , 1989)
Támadnak az UFO-k! (1989)
UFO szenzációk és bizonyítékok (1990)
Negyedik típusú találkozások (Totál Kft. , 1990)
UFO rémület (1991)
UFO szuperjövő (Atlantisz kiadó,  1991)
A nagy meglepetés  (Pannon Könyvkiadó, 1992)
Döbbenet  (Pannon Könyvkiadó, 1993)
Életvíz (Száraz M. Györggyel, Pannon Könyvkiadó , 1993)
Sarkunkban a jövő (Kifordul a tér kötetben, Kornétás 1994)
Rekviem egy idegenért. Egy ufonauta boncolása (Pusztay Sándorral, Bp., 1995)
Hadüzenet a halálnak Q10 (Quicker-Faster-Better-Könyvek, 1995)
Örökké élni (1996)
Vészharang (1998)
Titkos KGB-akták (Pusztay Sándorral, Budapest., 2000)
Párhuzamos univerzumok (Dunakanyar, 2000)
Kozmikus kaleidoszkóp (Kornétás, 2006)

 

Írta / Feltöltötte: sheenard

 

+ + +


Pár napja egy nem fogadott hívásom volt a mobiltelefonomon. Visszahívtam a számot, és a vonal végén Prusinszki István újságíró kollégámat találtam. Csak annyit mondott: sajnos szomorú hírt kell közölnöm veled, a múlt héten meghalt Hargitai Károly.

Hargitai Károly... egy név, egy ember, mégis több annál. Egy generáció példaképe, egy ember, aki már a rendszerváltás előtt minden fórumon igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy Földünket idegen lények tartják megfigyelés alatt.

Na és persze a legendás Nulladik Típusú Találkozások műsor, ahol Déri Jánossal, Trethon Judittal, és Egely Györggyel karöltve felhívták a figyelmünket arra, hogy a világ egészen más, mint amilyennek képzeltük.

 

 

Emlékszem, amikor Ózdon, a II. Magyar UFO-kongresszuson a Gulf Breeze-i eseményekről előadást tartott, és arra is, hogy még szinte gyerek fejjel felutaztam Budapestre, a Havanna Művelődési Házba, hogy meghallgassam a Billy Meierről szóló monumentális előadását.

1996-ban az általam rendezett UFO-kongresszuson előadást tartott, és emlékszem, hogy félre vonultunk, és egy óráig beszélgettünk. Hallgattam és ittam minden szavát, hiszen akkor ő volt számomra "az UFO-szakértő", a példakép, és valahol mindig is olyan művelt, a témában jártas szakértő szerettem volna lenni, mint amilyen ő volt.

Később nem tudom hány alkalommal találkoztam vele, tegező viszonyban voltunk, de mégis, amikor utoljára láttam, és beszéltem vele, már Karcsi bácsinak szólítottam.

Emlékszem arra a napra, hogy is felejthetném el. 2006. március 3. Utoljára állt ki a közönség elé, és mindenki nagyon nagy szeretettel várta. Várta, mert sokáig nem jött. Tudtuk, hogy beteg, és azt is, hogy lassan felemészti a Parkinson-kór. De mégis vártuk, hiszen aznap jelent meg utolsó könyve, a Kozmikus Kaleidoszkóp. Vártuk, és ő erőt vett magán. Eljött! Talán a szervezők hibája, talán nem, de hozzá méltatlan módon neki már csak a kisterem jutott. Leült, mert állni már nem tudott, és beszélni kezdett? beszélt, és nem értettünk semmit. Sokan felálltak, és kimentek, lassan kezdett üres lenni a terem, de sokan ott maradtunk, és meg sem fordult a fejünkben, hogy otthagyjuk. Gál Imre barátommal (Galaktika Baráti Kör) álltunk a terem végében, és amikor vége lett az előadásnak, egymásra néztünk, és ugyanazt gondoltuk...

 

Ez a kép Hargitai Károly utolsó előadásán készült...

 

Előadása után odamentem hozzá, hogy dedikálja részemre a könyvét. Már nem ismert meg, de mégis, hiszen azt mondta, hogy emlékszem rád, nálatok voltam kongresszuson, és ott volt egy nagyon jó étterem. Aztán írni kezdett: Andrásnak szeretettel! Hargitai Károly.. köszöntem, kezet fogtunk, távoztam? de már akkor éreztem, hogy soha többé nem találkozunk.

Keviczky Kálmán, Trethon Judit, Szalay Iván, és Hargitai Károly. Négy név, négy szaktekintély, akik pótolhatatlan űrt hagytak maguk után, de mégis sokat adtak nekünk. Megtanítottak minket arra, hogy a világ sokkal sokrétűbb, és sokkal varázslatosabb annál, mint amit hiszünk róla.

 

+ + +

 

Gombos Zsolt, régi kutatótársam így búcsúzott Hargitai Károlytól, a "határtudományok" levelezőlistán:
 
Hát Károlyunk is eltávozott. Egy időben a neve majdnem egy volt a hazai ufókutatással, legalábbis a nagyközönség szemében. Talán Déri János műsorában láttam először, ahogy egy már akkor is ősz hajú, joviális férfi, a hangjából is sugárzó lelkesedéssel szakértett. Ehhez értett igazán. Minden esetre és felvetésre rá tudott kontrázni, mindig volt egy ideillő amerikai példája, vagy története. Kutatónak mondta magát, és mi megbocsátottuk neki, hogy a tudományosnak nevezhető módszerekkel hadilábon állt. Szentül hitt az igazában, neki összeállt a kép, és rosszabb-jobb könyveiben ennek hangot is adott. Ahogy említettem, eleinte ő volt az ufótéma tótumfaktuma, a véleményét és személyét nem lehetett megkerülni, de nem is akarták, akartuk.
 
 
 
Írásai mellett nem lehetett szó nélkül elmenni, az akkor még csak éppen  szárba szökkenő ufóbiznisz termékei között ott voltak könyvei, és ezek mindig vad viták tárgyai voltak. Amikor egyik első táborunkba látogatott, már túl voltunk az újdonság varázsán, Déri János évekkel előbb eltávozott, mítoszaink pedig megfakultak. Károly lelkesedésén, ködös mindentudásán, mi az élesfogú ifjak jobbára csak mosolyogtunk, fontosabbak voltak már a túrák és a lányok, mint egy kitapasztalhatatlan másik távlat. Ő azonban nem változott; mindig jólöltözött és jólinformált maradt. Tagja volt alapításától az Ufószövetségnek, kimaradt a millenium politikai és üzleti csatározásaiból, sohasem markolt nagyot, de nem is engedett. Létezése óta szerzője volt az Ufómagazinnak, amiben utoljára tavaly júniusban jelent meg cikke. Aztán arról hallottunk, hogy nagybeteg, fekvésre és semmittevésre kárhoztatta valamiféle súlyos kor. Jó tizenöt évvel ezelőtt egyik könyvének azt a címet adta: Hadüzenet a halálnak. Ezt a késői csatát vívta és elvesztette Hargitai Károly.
Legyen néki könnyű a föld.
 
 
INFORMÁCIÓ HARGITAI KÁROLY TEMETÉSÉRŐL  
 
2010. szeptember 28.

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a 77 éves korában elhunyt népszerű író, Hargitai Károly temetésére 2010. szeptember 30-án,  9 órakor kerül sor az Óbudai köztemetőben.
 
 
GYÁSZOLUNK - ELHUNYT HARGITAI KÁROLY ÍRÓ 
 
2010. szeptember 27.

Szomorú hírt kaptunk, elhunyt a magyar UFO-kutatás nagy öregje, a Nulladik Típusú Találkozások egykori UFO-szakértője
 
HARGITAI KÁROLY író
 
 
 
 
 
Letölthető előadásrészletek (Mp3-ban)
 
 
 
 
 
 
NYUGODJ BÉKÉBEN KARCSI BÁCSI, LEGYEN AZ ÁLMOD SZÉP!
 

 

             

A honlapot készítette: Viszkok András (2008) - Ajánlott felbontás: 1024x768 - Böngészők: Internet Explorer, Flock, Mozilla Firefox