A JÓTÉKONY PIRULÁK
 
 
Nagyon sok furcsa dolog van a világon. Itt vannak például az UFO-k.
Hogy nem egy mai modern mítosszal állunk szemben, arról teljes mértékben meg vagyok győződve. Igen, számomra már nem kérdés, hanem tény a földönkívüli civilizációk létezése. Lassan egy évtizede foglalkoztat az UFO-kérdés. Amikor a nyolcvanas évek közepén, alig 13 évesen először kezembe került egy UFO-észlelést tartalmazó újságcikk, még nem tudtam, hogy az elkövetkező években szinte minden szabadidőmet ennek a nagyon szép, ám csöppet sem hálás témakör kutatásának fogom szentelni. Soha nem bántam meg! Betekinthettem egy csodálatos és titkokkal teli világba, amely - akár egy rabot - örökre magához bilincselt. Rengeteg érdekes embert ismertem meg, akik akarva-akaratlanul szembe találták magukat a XX. század -s talán az emberiség történelmének- legtitokzatosabb jelenségével.

Fiatal korom ellenére nem a sci-fi filmek és írások gyakorolták rám a legnagyobb hatást, hanem olyan nagyszerű emberek újságcikkei, mint dr. Böszörményi Nagy Emil vagy a veszprémi Kaszás István. Ők voltak azok, akik az Ország-Világ című népszerű hetilap 1976-os számaiban - a kötelező materialista világnézettel ravasz módon szembeszállva- először szivárogtattak be a köztudatba fontos adatokat és információkat az UFO-jelenségről. Mára ezeknek a személyeknek a téma megismertetésében és a magyar UFO-kutatásban betöltött úttörő szerepe sajnos a feledés homályába veszett. (Csupán Hargitai Károly és Keviczky Kálmán méltatta munkásságukat eddig megjelent tanulmányaikban.)

Az akkori és mai tudományos álláspont szerint az UFO- jelenség nem létezik. E kijelentés mélyrehatóbb vizsgálódások nélkül született meg, s ma sem túlságosan sok időt fordítanak a téma kutatására azok a személyek, akiknek igazi feladata lenne a probléma mielőbbi tisztázása. Kaszás István az Ország-Világ említett évfolyamában a Hozzászólás az UFO-vitához rovatban a vizsgálatok pártatlanságára hívta fel a figyelmet. "Kétségtelen, hogy nehezebb, gyakran keresztülvihetetlen feladat egy jelenség állítólagos létezése helyett annak nemlétezését bebizonyítani, ez sem lehet oka azonban annak a merev elzárkózásnak, amely jelenleg a tudománynak az UFO-elméletekhez való viszonyát jellemzi. Ami az előbbit illeti: a leginkább célravezető megoldás ilyenkor az ellenfél érvelésének tárgyilagos, pontról pontra történő cáfolata. Az UFO-kérdés létező, reális probléma. Nem tekinthető lezárt kérdésnek, ez idő szerint még nem adható rá egyértelmű és megnyugtató válasz. A megoldás -mint az igazi tudományos problémáké- most is a tudományra vár!"
 
 

             

A honlapot készítette: Viszkok András (2008) - Ajánlott felbontás: 1024x768 - Böngészők: Internet Explorer, Flock, Mozilla Firefox